Melkveebedrijf 

Op de plek waar nu Buurderij van Dam staat, was 100 jaar geleden alleen nog maar water te vinden. In 1924 werd de polder Veldzijde in Wilnis drooggepompt, er was namelijk meer landbouwgrond nodig voor de boeren. In 1928 kocht een boer dit stukje grond, hij is binnen 10 jaar tijd failliet gegaan. Het was dure grond, omdat de kosten van het droogpompen van de polder terugverdient moesten worden. Ook was het in de jaren 30 crisis, waardoor de melk, eieren en akkerbouw weinig opbracht.

Ondertussen woonde Gijs van Dam, mijn overgroot opa, in Nieuwerbrug, daar had hij een melkveebedrijf. Er liep een spoorlijn door zijn land en hij had geen mogelijkheden om meer land te komen in Nieuwerbrug. Dit terwijl zijn 2 zonen (Henk en Piet) wel het bedrijf voort wilde zetten. Daarom hebben zij in 1938 het bedrijf overgenomen van de boer die failliet was gegaan, op de Burg.Padmosweg 169 in Wilnis. Er werd vooral akkerbouw verbouwd, zoals graan, suikerbieten en aardappels. Maar mijn overgroot opa ontdekten dat de combinatie klei en veengrond beter geschikt was voor de veeteelt. Ook aten veel eenden het graan op. Daarom zijn veel boeren, waaronder mijn overgrootopa, overgegaan naar de veeteelt begin jaren 50.

Kinderboerderij De Ronde Venen

Mijn vader is geboren in 1955 en hielp van jongs af aan al op de boerderij. Mijn opa, Henk, heeft het bedrijf overgenomen in 1962 met 28 hectare grond. Hij had inmiddels 8 koeien, een paar varkens, kippen, paarden en nog wat bouwland. Mijn opa ging langs de deuren om de aardappels te verkopen. De suikerbieten werden in een kar gegooid en met de trekker naar de voederwagon in Wilnis gebracht, op naar de suikerfabriek. In de jaren 60 hadden we 1 melkketel, voor ongeveer 10 koeien. Het melk kwam in een melkbus terecht die we 2 keer per dag aan de weg zetten. Deze gingen naar kleine melkfabrieken, bijvoorbeeld in Breukelen en Hilversum. In de jaren 70 zijn we uit gaan breiden naar 30 koeien. Dit met oog op de toekomst, mijn vader, Gijs van Dam, vernoemd naar zijn opa, wist namelijk al op vrij jonge leeftijd dat hij met het bedrijf door wilde gaan. Toen hij 10 jaar was reed hij al in de trekker en hielp hij met het melken van de koeien. In 1980 is hij in maatschap gegaan met zijn ouders, een vrij gebruikelijke manier voor bedrijfsovername. Hij heeft in die tijd samen met zijn vader een nieuwe stal gebouwd, voor 60 koeien. Waarom hij het bedrijf over wilde nemen? Omdat hij het leuk vind om met de dieren om te gaan, geniet van de vrijheid die het boerenleven biedt en het leuk vindt om te ondernemen.

In 1985 is hij met Gertie Welling getrouwd. Samen kregen zij 3 dochters. Ik ben zelf de jongste, en ik vind het mooi dat ik het familiebedrijf voort kan zetten, maar hier wel mijn eigen draai aan kan geven.

Geitenboerderij Wilnis